عربی کنکور آموزش مبحث معتل – استاد محمد واعظی

 سوالات عربی کنکور چند قسمت است :

tick بخش اول عربی کنکور ترجمه است که شامل ۸ سؤال است که عبارت اند از:۵سؤال ترجمه عربی به فارسی ۲ سؤال ترجمه فارسی به عربی(تعریب) و ۱ سؤال مفهوم است.

tick بخش دوم عربی کنکور درک مطلب است که شامل ۹ سؤال است که شامل ۴ سؤال از متن داده شده و ۲ سؤال تشکیل (حرکت گذاری) و ۳ سؤال تجزیه و ترکیب (التحلیل الصرفی والاعراب) است.

tick بخش سوم مربوط به قواعد عربی ۲و ۳ است که شامل ۸ سؤال است که شامل یک سؤال از اعلال، حدود ۲ سؤال از مرفوعات، حدود ۳ سؤال از منصوبات و ۱ سؤال از انواع اعراب واعراب فعل مضارع و ۱ سؤال از صفت و مضاف الیه و … .

با توجه به تقسیم بندی فوق اگر دقت کنیم، اگر ۸ سؤال ترجمه و ۴ سؤال درک مطلب را که همگی مربوط به دانستن ترجمه است با هم جمع کنیم حدود ۵۰ درصد ازسوالات کنکور عربی می شود. البته می دانیم گاهی پاسخگویی به قواعد نیز مستقیم یا غیر مستقیم به دانستن ترجمه ارتباط دارد. با این وجود ارزش ترجمه و درک واژگان ارزشی بیش از ۵۰ درصد دارد. لذا پیشنهاد می گردد داوطلب کار خواندن عربی خود را با ترجمه آغاز کند و تا آخر، مطالعه و تست و تمرین ترجمه را رها نکند.

موسسه حرف آخر با ارائه محصولات عربی خود برای موفقیت شما در تست زنی این رشته را تضمین می کند .

نمونه صرف افعال معتل

(مثال)

ماضي مضارع امر مضارع منصوب مضارع مجزوم
معلوم مجهول معلوم مجهول
وَعَدَ

وَعَدا

وَعَدوا

وَعَدَتْ

وَعَدَتا

وَعَدْنَ

وَعَدْتَ

وَعَدْتما

وَعَدْتُم

وَعَدْتِ

وَعَدْتُما

وَعَدْتُنَّ

وَعَدْتُ

وَعَدْنا

وُعِدَ

وُعِدَا

وُعِدوا

وُعِدَتْ

وُعِدَتا

وُعِدْنَ

وُعِدْتَ

وُعِدْتُما

وُعِدْتُم

وُعِدْتِ

وُعِدْتُما

وُعِدْتُم

وُعِدْتُ

وُعِدْنا

يَعِدُ

يَعِدانِ

يَعِدونَ

تَعِدُ

تَعِدانِ

يَعِدْنَ

تَعِدُ

تَعِدانِ

تَعِدونَ

تَعِدينَ

تَعِدانِ

تَعِدْنَ

أعِدُ

نَعِدُ

يُوعَدُ

يُوعَدانِ

يُوعَدونَ

تُوعَدُ

تُوعَدانِ

يُوعَدْنَ

تُوعَدُ

تُوعَدانِ

تُوعَدونَ

تُوعَدينَ

تُوعَدانِ

تُوعَدْنَ

اوُعَدُ

نُوعَدُ

لِيَعِدْ

لِيَعِدا

لِيَعِدوا

لِتَعِدْ

لِتَعِدا

لِيَعِدْنَ

عِدْ

عِدا

عِدوا

عِدي

عِدا

عِدْنَ

لِأعِدْ

لِنَعِدْ

أنْ يَعِدَ

أنْ يَعِدا

أنْ يَعِدوا

أنْ تَعِدَ

أنْ تَعِدَا

أنْ يَعِدْنَ

أنْ تَعِدَ

أنْ تَعِدا

أنْ تَعِدوا

أنْ تَعِدي

أنْ تَعِدا

أنْ تَعِدْنَ

أنْ أعِدَ

أنْ نَعِدَ

لمْ يَعِدْ

لمْ يَعِدا

لمْ يَعِدوا

لمْ تَعِدْ

لمْ تَعِدا

لمْ يَعِدْنَ

لمْ تَعِدْ

لمْ تَعِدا

لمْ تَعِدوا

لمْ تَعِدي

لمْ تَعِدا

لمْ تَعِدْنَ

لمْ أعِدْ

لمْ نَعِدْ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
سوال دارید؟