موسسه حرف آخر

موسسه حرف آخر پایانی است بر عصر تحجر در آموزش کنکور ، پکیج های دی وی دی  حرف اخر سبک جدیدی از آموزش کنکور را پایه گذاری کرده اند ، به منظور شهودی کردن مطالب برای ذخیره این مطالب در نیمکره راست مغز ، داوطلبان کنکور کلیه دروس را به صورت انیمیشن فراخواهند گرفت. در محصولات حرف آخر به جای ارائه حجم زیادی از فرمول‌ها و تکنیک ها ،  تنها با یک الگو طیف وسیعی از سوالات کنکور حل می شود .

موسسه حرف آخر اولین مجموعه و در حال حاضر تنها موسسه ای در ایران است که با تیم تصویرسازی با تکنولوژی انیمیشن فیلم های آموزشی دبیرستان و کنکور را در قالب دی وی دی های آموزشی ارائه می کند.
اما چه چیزی دی وی دی های حرف آخر را از بقیه موسسه ها متمایز کرده است ؟ استفاده از الگو در آموزش یعنی به جای اینکه برای پاسخگویی به هر سوال یک تکنیک یاد بگیرید ، ما برای هر نوع سوال به شما الگو یاد می دهیم و این باعث می شود که اگر سر جلسه کنکور شما نوع جدیدی از سوال ببینید ، بدون استرس به حل آن مشغول شوید .

استفاده از الگو چه مزایایی دارد؟ کاهش زمان یادگیری کل مباحث کنکور، از یک سال به کمتر از چهار ماه , چون آموزش تعداد کمی الگو مسلماً وقت کمتری می طلبد تا آموزش انبوهی از تکنیک­ها . همین مسئله باعث می شود که شما با حرف اخر زمان زیادی برای دوره کردن و افزایش تسلط بر محتوای درسی و تست زنی داشته باشید.

حرف آخر

آموزش کنکور با بهره گیری از هر دو نیمکره مغز در حرف آخر

حرف آخر کنکور

ما به هر دو نیمکره برای موفقیت در کنکور نیازمندیم، اما متاسفانه در کشور ما نیمکره راست در بحث آموزش، مورد کم توجهی قرار گرفته است . نیمکره راستی که قابلیتهای خیلی زیادی دارد . معمولا شما از آن خبر ندارید و ممکن است بی اطلاع از این موضوع که چه کارهای بزرگی رو به کمک این نیم کره پرقدرت میشود انجام داد باشید.

در موسسه حرف آخر توانایی استفاده از نیمکره راست را فرا خواهید گرفت ، موسسه حرف آخر به شما کمک میکند تا متون را نیز همچون تصاویر ماندگاری که همیشه لذتبخش در زندگی بوده است را به یاد داشته باشید .

شک نداریم تصاویر مکانهایی روکه در کودکی به آنجا رفتید، بخاطر دارید. چون نیمکره راست شما اطلاعاتی رو که ماهیت تصویری دارد را بخوبی در حافظه بلند مدت خود  ثبت میکند و به اینصورت شما همیشه آن خاطرات را به یاد دارید .

حالا چطوری از نیمکره راست تو کنکور استفاده کنیم ؟

نیم کره راست ، فقط یه زبان متوجه می شود ، آن هم زبان تصویر است. به همین دلیل، موسسه حرف آخر در هنگام تدریس، تمام مطالب یک مبحث رو از زبان فرمول به زبان تصویر، ترجمه میکند تا اجازه ورود به نیم کره راست مغز رو پیدا کند. وقتی مطالبِ تصویر سازی شده، وارد نیم کره راست شدند، یک اتفاق عجیبی رو در نیمکره راست رقم خواهد خورد . تمام روابط و مفاهیمی را که تا به حال فکر میکردید هیچ ارتباط و پیوندی با هم ندارند به یک دفعه به هم مرتبط می شوند. موسسه حرف آخر ارتباطات پنهانی و نامرئی بین قوانین رو به یک دفعه برای شما مرئی میکند.

فهرست
سوال دارید؟